gdwl
您当前的位置: 首页>采购信息>相关文件
通过中间件2.0商用认证的机顶盒类型公告
来源: 浏览次数: 发布时间: 2015-04-10
字体大小:   
保护视力色:

省直属公司、各分公司:

    截止到2015年4月10日,通过中间件2.0测试的机顶盒共28款,详细信息如下:

序号

机顶盒型

机顶盒类

硬件版本

芯片型

中间件2.0

中间件版本

CA

1

HC2600

CM+WIFI

0x074a0000

Hi3716M_V200

数码视

GCABLE-MID-04-00-49-11-2014-3

永新视

2

HC2600

CM+WIFI

0x074e0000

Hi3716M_V300

数码视

GCABLE-MID-04-00-49-11-2014-3

永新视

3

HC2600

CM+WIFI

0x074e0000

Hi3716M_V300

数码视

GCABLE-MID-04-00-49-11-2014-3

数码视

4

HC2600

CM+WIFI

0x07400000

Hi3716M_V200

数码视

GCABLE-MID-04-00-49-11-2014-3

永新视

5

HC2600

CM+WIFI

0x07520000

Hi3716M_V300

数码视

GCABLE-MID-04-00-49-11-2014-3

永新视

6

D669

RJ45

0x25100040

Hi3716M_V200

数码视

GCABLE-MID-04-00-49-11-2014-3

永新视

7

D669

RJ45

0x25110040

Hi3716M_V300

数码视

GCABLE-MID-04-00-49-11-2014-3

永新视

8

D668E

EOC+WIFI

0x25100044

Hi3716H

数码视

GCABLE-MID-04-00-49-11-2014-3

永新视

9

D669C

CM

0x25100041

Hi3716M_V200

数码视

GCABLE-MID-04-00-49-11-2014-3

永新视

10

D669E

EOC+WIFI

0x2510014a

Hi3716M_V300

数码视

GCABLE-MID-04-00-49-11-2014-3

数码视

11

D669

RJ45

0x25100140

Hi3716M_V200

数码视

GCABLE-MID-04-00-49-11-2014-3

数码视

12

D669C

CM

0x25100141

Hi3716M_V200

数码视

GCABLE-MID-04-00-49-11-2014-3

数码视

13

HDC-2100

CM+WIFI

0x00010049

Hi3716M_V200

数码视

GCABLE-MID-04-00-49-11-2014-3

永新视

14

HDC-2100

CM+WIFI

0x00370249

Hi3716M_V300

数码视

GCABLE-MID-04-00-49-11-2014-3

永新视

15

HDC-2100

CM+WIFI

0x00380249

Hi3716M_V300

数码视

GCABLE-MID-04-00-49-11-2014-3

永新视

16

HDC-2100

CM

0x00010041

Hi3716M_V300

数码视

GCABLE-MID-04-00-49-11-2014-3

永新视

17

HDC-2100

RJ45

0x00020340

Hi3716M_V300

数码视

GCABLE-MID-04-00-49-11-2014-3

永新视博/数码视

18

HDC-2100

EOC+WIFI

0x0034024A

Hi3716M_V300

数码视

GCABLE-MID-04-00-49-11-2014-3

永新视博/数码视

19

HDC-2100

RJ45

0x00040040

Hi3716M_V300

数码视

GCABLE-MID-04-00-49-11-2014-3

永新视博/数码视

20

HDC-2100

RJ45

0x00010040

Hi3716M_V200

数码视

GCABLE-MID-04-00-49-11-2014-3

永新视

21

HDC-2100

CM+WIFI

0x00370049

Hi3716M_V300

数码视

GCABLE-MID-04-00-49-11-2014-3

永新视

22

HDC-2100

CM+WIFI

0x1640654c

Hi3716H

数码视

GCABLE-MID-04-00-49-11-2014-3

永新视

23

N9201

CM+WIFI

0x241b0000

Hi3716M_V200

GCABLE-MID-02-01-49-11-2014-1

永新视

24

N9201

CM+WIFI

0x24280000

Hi3716M_V200

GCABLE-MID-02-01-49-11-2014-1

永新视

25

N9101

CM+WIFI

0x23930000

Hi3716H

GCABLE-MID-02-01-4C-11-2014-1

永新视

26

N9201

CM+WIFI

0x245d0000

Hi3716M_V300

GCABLE-MID-02-01-49-11-2014-1

永新视

27

HDC6910

CM+WIFI

0x58528905

Hi3716M_V300

影立

GCABLE-MID-03-00-49-11-2014-1

永新视

28

HDC6910

EOC+WIFI

0x40444d95

Hi3716c

GCABLE-MID-01-01-44-13-2015-1

永新视

特此公告。

广东省广播电视网络股份有限公司

二〇一五年四月十日